ประกาศจังหวัดพัทลุง

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ(ดูรายละเอียด)