ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

inf 25660123 01

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร/ดูรายละเอียด